Gamle sykehusnavn: Hva er hvor?

Hvor ligger Oslo universitetssykehus? Vi bruker gamle sykehusnavn for å forklare hva som befinner seg hvor.

De gamle sykehusnavnene (Ullevål sykehus, Radiumhospitalet etc) er kjente navn for mange og har stor informasjonsverdi når vi skal forklare hvor folk skal møte opp. I tillegg bruker vi gateadresser, byggmerking, oppgang og romnummer for å tydeliggjøre hvilket behandlingssted vi snakker om.

Foretaketsnavnet ("Oslo universitetssykehus") kan brukes sammen med gamle sykehusnavn når det er behov for å spesifisere. Sett navnene sammen med komma, slik: Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

De fire største behandlingsstedene heter på norsk og engelsk:

  • Ullevål sykehus - Ullevål Hospital
  • Rikshospitalet - (samme på engelsk)
  • Aker sykehus - Aker Hospital
  • Radiumhospitalet - The Norwegian Radium Hospital  

------------------------

EKSEMPLER

fra sykehusets egne pasientinfosider:
”På Oslo universitetssykehus får akutt syke barn og barn med medfødte hjertefeil behandling på Ullevål sykehus og på Rikshospitalet.

eksempel fra nyhetssak:
"I Norge utføres denne type behandling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål." 

Universitetssykehus?
Aker sykehus, Rikshospitalet og Ullevål sykehus er ikke lenger selvstendige universitetssykehus. Det er det kun Oslo universitetssykehus som er.

 

Montebello, Gaustad og Sinsen??
Vi bruker IKKE områdenavn som Montebello, Gaustad eller Sinsen når vi referer til behandlingssteder ved Oslo universitetssykehus. Vi sier Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Aker sykehus.

Eksempel: På Oslo universitetssykehus utfører vi denne behandlingen på Rikshospitalet og Ullevål sykehus.