Forkortelser

Oslo universitetssykehus forkortes OUS, både på norsk og på andre språk.

Store bokstaver
Forkortelsen skal skrives med store bokstaver: OUS.

OUS på norsk og engelsk
Sykehuset følger Språkrådets anbefaling om å bruke den norske forkortelsen uansett hvilket språk man bruker. Det vil si at vi på engelsk skriver Oslo University Hospital og forkorter det OUS (ikke OUH). Dette er på linje med andre store norske institusjoner når de omtaler seg selv på engelsk og andre språk, som NRK, UiO, NTNU.

Eksempel: Oslo University Hospital (OUS) is the largest hospital in Norway.

Husk: Forkortelsen OUS gir liten mening for folk flest.  Gjør det derfor til en vane å skrive navnet fullt ut i all eksternkommunikasjon - gjerne også internt.

Forkortelse av sykehusnavnene i Oslo universitetssykehus 
(vedtatt på ledermøte 4. februar 2014)
Oslo universitetssykehus: OUS
Rikshospitalet: RH
Radiumhospitalet: RAD
Ullevål sykehus: US
Aker sykehus: AS
Spesialsykehuset for epilepsi: SSE

Les også om standardforkortelser for sykehusnavn i OUS på sykehusets intranett (lokalnett)